Vrienden van De Wissel

Sinds een aantal jaar geleden is er veel veranderd. Wij hebben te maken gekregen met items als subsidieverlaging, rookverbod en de leeftijdsverhoging van alcoholgebruik. Veel beperkingen worden ons door de gemeente of overheid opgelegd waardoor wij de laatste jaren een teruggang in bezoekersaantal en omzet merken. Als klap op de vuurpijl werd tevens de subsidie voor jeugdsociëteiten en dorpshuizen jaarlijks flink verlaagd.

De combinatie van deze gebeurtenissen kan fataal zijn voor een jeugdsociëteit zoals De Wissel Sint Nyk die al meer dan 50 jaar de jongeren van Sint nicolaasga e.o. een leuk, gezellig en warm onderdak biedt met drankjes, activiteiten, thema’s en muziek.

Aangezien geen enkel bestuur de laatste wil zijn, hebben wij een tijdje geleden besloten Vrienden van De Wissel op te zetten. Hiermee helpen oude bestuursleden, dorpsgenoten, bezoekers en vrienden met het blijven bestaan door eenmaal per jaar een €20,-  te doneren. Wij zijn erg blij met onze vrienden van De Wissel en als tegenprestatie krijgt u een eigen naamplaatje boven onze bar en openen wij eenmaal per jaar onze deuren, exclusief voor vrienden van De Wissel, voor een hapje en een drankje.

Wilt u ook vriend van De Wissel worden? Kom dan op eens bij ons langs of neem contact met ons op via de mail!